Gimnazjum beneficjentem ogólnopolskiego programu "Przyjazna szkoła"
18.04.2007.

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zostało beneficjentem ogólnopolskiego programu “Przyjazna szkoła”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
Projekt zakłada wdrożenie projektów rozwojowych dla 315 szkół uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę i oferuje:
posiadanie wyszkolonej kadry w obszarach pozyskiwania funduszy na projekty rozwojowe,
uzyskanie dostępu do informacji o źródłach finansowania działań celowych,
dostęp do wortalu projektu i platformy e-learningowej z licznymi atrakcyjnymi kursami dla uczniów i kadry,
wyjście z działaniami do społeczności lokalnej i budowanie z nami społeczeństwa obywatelskiego,
zdobycie prestiżu uczestniczenia w projekcie z bardzo wieloma znamienitymi partnerskimi instytucjami,
umożliwi szkole dalszą współpracę z realizującym projekt Stowarzyszeniem “Przyjazna szkoła”. 

W pierwszym etapie realizacji projektu przeszkolonych zostanie 315 nauczycieli opiekunów. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II będzie uczestniczyło w szkoleniu w dniach 14-17 maja 2007 w Nowogrodzie. Szkolenia przygotują nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu.

W drugiej fazie nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e–learningu w procesie nauki i organizacji zajęć pozalekcyjnych. 

Zarówno na etapie przygotowywania, jak i wdrażania programu, prowadzone będzie wsparcie doradcze dla nauczycieli. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań. To projekt skierowany nie tylko do dzieci, młodzieży i środowiska szkolnego, ale także do całych społeczności lokalnych z uwzględnieniem ich specyfiki lokalnej, czyniących szkołę miejscem integracji społecznej.