Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu
15.02.2007.

W całej Polsce trwają przygotowania do wdrożenia (do dnia 01.05.2008 roku) systemu elektronicznej obsługi i załatwiania spraw interesanta, czyli eUrzędu. Według przyjętych przez prawodawcę założeń system eUrząd ma umożliwić:

Załatwianie przez interesanta spraw właściwych przedmiotowo dla urzędu, a w szczególności:
• Pobieranie informacji o sposobie załatwienia spraw w urzędzie,
• Pobieranie wniosków w sprawach, w tym interaktywnych formularzy wniosków,
• Składanie wniosków przez interesantów za pośrednictwem Internetu,
• Uzyskanie informacji o stanie załatwianych spraw,
• Przesyłanie korespondencji w sprawach, w tym decyzji i pism urzędowych od Urzędu do interesanta,

Informowanie interesanta o sprawach wnoszonych drogą korespondencyjną (poza Internetem):
• Przesyłanie informacji o pismach od i do interesanta w sprawach,
• Przesyłanie informacji o stanie załatwianych spraw
• Informowanie interesanta o jego innych sprawach w urzędzie, np. stanie rozliczeń z Urzędem z tytułu należności podatkowych i opłat, danych przechowywanych w rejestrach urzędu.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia eUrzędu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt “Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej”. Projekt współfinansowany jest przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
   
Dzięki temu projektowi pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu skorzystali z bezpłatnego kursu „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ITC) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”. W ciągu czterech ostatnich tygodni każdy urzędnik uczestniczył w 35 godzinach zajęć, w czasie których zapoznał się z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów, Podpisem Elektronicznym oraz Pakietem Biurowym Open Office.

 
Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu

Przygotowania pracowników Urzędu Miejskiego do wprowadzenia eUrzędu