Podsumowanie inwestycji z lat 2000-2006
12.02.2007.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pani Eugenia Murawska, radna poprzedniej kadencji, złożyła na ręce burmistrza przygotowane przez siebie podsumowanie inwestycji z lat 2000–2006.

Po uzupełnieniu o tabelę nr 2 “Wydatki inwestycyjne i sposób finansowania w latach 2000–2006” przedstawiamy Państwu to zestawienie.

 
Tabela 1. Ważniejsze zadania inwestycyjne w latach 2001-2006

Tabela 2. Wydatki inwestycyjne i sposób inwestowania w latach 2000-2006

Tabela 3. Wydatki realizowane na inwestycje w 2000 roku.

Tabela 4. Wydatki realizowane na inwestycje w 2001 roku.

Tabela 5. Wydatki realizowane na inwestycje w 2002 roku.

Tabela 6. Wydatki realizowane na inwestycje w 2003 roku.

Tabela 7. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2004 r.

Tabela 8. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.

Mapa 1. Drogi wykonane w latach 2000-2006

Mapa 2. Nawierzchnie dróg wykonane w latach 2000-2006