Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych
18.01.2007.

17 stycznia 2007 roku odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych, w którym uczestniczyli Burmistrz Ciechanowca, Inspektor Oświaty, pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej gminy oraz dyrektorzy Zasadniczych Szkół Zawodowych i przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pacy, Ochotniczych Hufców Pracy, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

Młodociani pracownicy to (zgodnie z Kodeksem Pracy) młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywanie określonej pracy. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej - zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej - zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

W czasie spotkania rozmawiano o współpracy z Urzędem Miejskim w sprawach dotyczących kształcenia młodocianych pracowników, wymaganiach jakie trzeba spełnić aby uzyskać dofinansowanie kosztów tego kształcenia, przepisach BHP, prowadzeniu dokumentacji oraz kłopotach ze szkoleniem w zawodach pozaszkolnych (np.: kowal, młynarz, itp.).

Przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy poinformował o możliwości stworzenia od 1 września 2007 roku etatu wychowawcy OHP w Ciechanowcu, jeśli będzie odpowiednia liczba uczniów i zainteresowanie pracodawców. Pracownik OHP byłby pośrednikiem między uczniami, pracodawcami, szkołą i urzędami.
 
Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych

Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych
 
Spotkanie dotyczące nauki i pracy młodocianych