Dary dla Ośrodka Pomocy Społecznej
11.01.2007.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu nawiązał współpracę z Fundacją „Samaritanus” z Warszawy. Zakres działalności Fundacji to przede wszystkim udzielanie pomocy społecznej i socjalnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnym, zaopatrywanie w sprzęt rehabilitacyjny chorych, organizowanie spotkań i szkoleń dla Klubów Seniora. Darczyńcami tej pozarządowej organizacji są zarówno ogólnokrajowe instytucje, jak również partnerzy zagraniczni (z Niemiec, Holandii).
   
W dniu wczorajszym Fundacja przekazała Ośrodkowi odzież, która trafi do rodzin wielodzietnych, osób w trudnej sytuacji materialnej i bezrobotnych. Wydawanie ubrań rozpocznie się w następnym tygodniu, natomiast na piątek, 12 stycznia, planowany jest wyjazd po sprzęt rehabilitacyjny (m.in. balkoniki, elektryczny wózek inwalidzki itp.), który dzięki Fundacji trafi do osób niepełnosprawnych z naszej gminy. 

Fundacja „Samaritanus” działa jako organizacja pożytku publicznego, dlatego każda osoba fizyczna ma możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na jej rzecz.
Nr konta: 16 1020 1156 0000 7102 0061 8736
 
Dary dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Dary dla Ośrodka Pomocy Społecznej

Dary dla OPS