Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2006 roku
03.01.2007.

Liczba mieszkańców jest liczbą zmienną, która zależy od liczby urodzeń, zgonów i migracji. Na koniec 2006 roku liczba ludności w gminie Ciechanowiec wyniosła 9787 osób, w tym – 9573 mieszkających na stałe na naszym terenie, 214 spoza naszej gminy zameldowanych czasowo. 

Struktura ludności wg wieku i płci w mieście i na wsi przedstawiała się na 31 grudnia 2006 roku następująco:

 

Miasto

 

Wieś

OgółemKobietyMężczyźniWiekMężczyźniKobietyOgółem
9543520 - 25960119
3920193212849
8039414 - 5474491
3926136282250
3811277262753
3001461548 - 12154129283
23810213613 - 1511393206
2051079816 - 178066146
110585218352964
1647 164719 - 651467 1467
15481548 19 - 60 10861086
187 187>65392 392
409409 >60 632632
493525092426Ogółem242222164638

Od kilku lat mamy w gminie ujemny przyrost naturalny, który wyniósł w 2006 r. -0,177‰. W ubiegłym roku zmarło 244 mieszkańców naszej gminy, urodziło się 67 dzieci – 46 na wsi i 21 w mieście, a 57 par zawarło związek małżeński – odbyło się 13 ślubów cywilnych i 44 konkordatowe.