"Moja bezpieczna droga do szkoły"
02.11.2006.

W Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu wręczono nagrody w konkursie „Moja bezpieczna droga do szkoły”, którego celem było uświadomienie dzieciom potrzeby zachowania szczególnej ostrożności podczas drogi, którą pokonują każdego dnia z domu do szkoły oraz uwidocznienie niebezpieczeństw grożących wszystkim nierozważnym uczestnikom ruchu drogowego. Prace plastyczne miały zawierać treści, które ukazywałyby zarówno wzorce zachowania na drodze i w autobusach szkolnych jak i sposoby bezpiecznego poruszania się po szkolnym placu manewrowym. Konkurs skierowany był głównie do uczniów dojeżdżających, a jego organizatorami byli wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.
Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybrała i nagrodziła:
I miejsce: Joanna Kosk kl. Ic i Martyna Tymińska kl. IIIa,
II miejsce: Tomek Reczko kl. IIb i Emilia Wojtkowska kl. Ia
III miejsce: Ola Dmochowska kl. IIc i Weronika Dubniak kl. Ic

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez panią Elżbietę Kosk z Domu Książki w Ciechanowcu.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

                                                     

Joanna Dudek
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Ciechanowcu

Więcej zdjęć ...

„Moja bezpieczna droga do szkoły”