"Znaczek dla misjonarza"
27.10.2006.

 „Znaczek dla misjonarza”                             
Trwający Tydzień Misyjny jest zaproszeniem i okazją do czynnego wsparcia pracy misjonarzy. Pragnę zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli, zarówno małych jak i dużych do włączenia się w akcję „Znaczek dla misjonarza”. Polega ona na tym, że z otrzymywanych listów i kart pocztowych wycinamy znaczki (znaczki wycinamy zachowując ½ cm margines by nie uszkodzić ząbków), które następnie są wysyłane do misyjnego Zgromadzenia Sióstr Klawerianek. Siostry „odzyskują” znaczki i sprzedają kolekcjonerom.

Uzyskane w ten sposób fundusze są przeznaczane na cele misyjne. W tak bardzo prosty sposób każdy z nas może się przyczynić do wsparcia misyjnego dzieła Kościoła. Znaczki proszę przekazywać bezpośrednio do mnie lub innych sióstr.

Dom Zakonny Sióstr Antonianek
ul. Kościelna 4
18-230 Ciechanowiec

                                                      

siostra Weronika
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika
w Ciechanowcu