Inwestycje drogowe w mieście
10.08.2006.

7 sierpnia 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku ulic 3-go Maja i Mickiewicza. W ciągu najbliższych dni rozpoczną się prace, które potrwają do końca listopada. Zakres prac przewiduje wykonanie robót nawierzchniowych, przebudowę kanału deszczowego, przebudowę kanalizacji, kabli i kabli światłowodowych oraz wykonanie chodników.

W bieżącym roku kończy się cykl inwestycyjny (obejmujący sporządzenie dokumentacji technicznych, uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz pozyskanie środków finansowych), co zaowocowało dużą liczbą prac inwestycyjnych wykonywanych obecnie na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

W Ciechanowcu trwają prace na drogach gminnych, pozostających w zarządzie Burmistrza Ciechanowca - na ulicach Polskiej, Szkolnej i Wojska Polskiego budowana jest kanalizacja sanitarna i deszczowa, przebudowywana sieć wodociągowa, a zakończy prace ułożenie nawierzchni bitumicznej i wykonanie chodników.

Nawierzchnia bitumiczna kładziona jest też na ulicach: Lipowej, Brzozowej, Klonowej i Sosnowej, a została już położona na ulicach: Kozarskiej, Akacjowej i Świerkowej w ramach projektu pod nazwą "Poprawa transgranicznej dostępnpści i spójności komunikacyjnej Miasta Ciechanowiec" z programu "INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 Polska - Białoruś - Ukraina". 

Prowadzone są prace przy modernizacji ciechanowieckiej oczyszczalni ścieków. Następnymi pracami jakie rozpoczną się na terenie miasta i gminy są: remonty budynków OSP i Komendy Policji, remont parkingów przy pl. 3-go Maja oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i utwardzonego pobocza na drogach gminnych w miejscowościach: Kułaki, Pobikry, Koce-Schaby, Przybyszyn i Kosiorki.

 
Więcej zdjęć ...

Inwestycje drogowe w mieście