Odsłonięcie pomnika Władysława Łukasiuka ps. "Młot"
21.07.2006.

Fundacja “Pamiętamy”, która powstała w 1989 roku i zajmuje się upamiętnianiem walki Polaków o niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1956, ufundowała pomnik poświęcony pamięci Władysława Łukasiuka ps. "Młot", dowódcy oddziałów partyzanckich 6 Brygady Wileńskiej AK. 15 lipca 2006 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika postawionego na placu przy kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Czajach Wólce.

Uroczystość, na którą przybyła rodzina Władysława Łukasiuka oraz przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i centralnych, z marszałkiem Sejmu RP Markiem Jurkiem na czele, rozpoczęła się mszą świętą, celebrowaną przez wikariusza generalnego diecezji drohiczyńskiej księdza prałata Stanisława Ulaczyka oraz księdza prałata Romana Wodyńskiego, brata jednego z żołnierzy z oddziału "Młota".

Po wysłuchaniu Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, odsłonięcia pomnika dokonali marszałek Sejmu RP Marek Jurek oraz synowie i córka kapitana "Młota": Andrzej i Zbigniew Łukasiuk oraz Marta Ziętkiewicz.

Zgromadzeni podczas uroczystości wysłuchali wystąpień: marszałka Sejmu Marka Jurka, współpracującego z Fundacją “Pamiętamy,” Mariusza Kamińskiego - szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przedstawicieli władz samorządowych, wnuczki kapitana “Młota” Magdaleny Łukasiuk, wspomnień ostatniego żyjącego żołnierza 6 Brygady Wileńskiej Olgierda Zawadzkiego ps. "Longin" i krótkiego wykładu o życiu i walce niepodległościowej kapitana Władysława Łukasiuka wygłoszonego przez Kazimierza Krajewskiego historyka z warszawskiego oddziału IPN. 

Apel poległych, salwa honorowa oddana przez Kompanię Honorową Wojska Polskiego oraz złożenie wieńców, zakończyły uroczystości.

więcej zdjęć...

Odsłonięcie pomnika Władysława Łukasiuka ps. "Młot"