Zlot TKKF w Ciechanowcu
30.06.2006.

Po raz kolejny Ciechanowiec gościł członków TKKF z całego województwa. W ostatni weekend odbywały się w Ciechanowcu dwie imprezy organizowane przez Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Wojewódzki Zlot Sportowo-Rekreacyjny TKKF, 24 czerwca 2006 roku oraz Wojewódzki Turniej Miast i Gmin Województwa Podlaskiego, 25 czerwca 2006 roku.

Celem TKKF od początku jego działalności było upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności psychofizycznej ludzi, więc w zlocie brały udział całe rodziny, reprezentacje poszczególnych miast składały się z osób różnej płci i wieku. Wszyscy udowadniali, że ruch i sport dla zdrowia to tylko kwestia chęci do wspólnego wysiłku i zabawy.

Od samego ranka w sobotę uczestnicy zlotu startowali w konkurencjach wymagających ogólnej sprawności fizycznej: rzucali podkową i lotkami do celu, skakali na skakance, skakali w dal z miejsca, rzucali piłka lekarską, przeciągali linę, grali w piłkę plażową i uczestniczyli w regatach kajakowych. Pierwsze miejsce wśród wystawionych reprezentacji zajęła drużyna z Łomży, drugie – z Wysokiego Mazowieckiego, a trzecie - z Kolna.

W niedzielę został rozegrany Wojewódzki Turniej Miast i Gmin w następujących konkurencjach: skoki na skakance, strzał na bramkę, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarska, rzuty lotkami do celu, piłka plażowa, zwinnościowy tor przeszkód i sztafeta wahadłowa. Zwycięstwo w Turnieju przypadło drużynie z Kolna, drugie miejsce zajęła drużyna z Wysokiego Mazowieckiego, a trzecie z Łomży.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów i zapraszamy za rok.

Więcej zdjęć...

Zlot TKKF w Ciechanowcu