ZSOiZ reprezentantem Polski na II Międzynarodowym Forum na Białorusi
07.06.2006.

W dniach 28 maja – 4 czerwca 2006 roku, na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi, na II Międzynarodowym Forum “Przyjaźń bez granic” przebywała 9 osobowa delegacja młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, który nawiązał kontakty ze szkołami z Mińska i Grodna w ramach współpracy Szkolnych Klubów UNESCO. W listopadzie 2005 roku delegacja ZSOiZ uczestniczyła w Jesiennym Festynie Klubów UNESCO w Grodnie, w styczniu w Ciechanowcu przebywało 26 gości z Białorusi, a teraz Ciechanowiec reprezentował Polskę na Forum.

W Młodzieżowym Ośrodku Sanatoryjnym “Zubrionok” nad jeziorem Narocz (ok. 150 km od Mińska) zebrało się 1200 dzieci z Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Polski.

Głównym punktem Forum były obrady “okrągłego stołu” prowadzone w czterech tematach: Przyjaźń międzynarodowa, Działalność organizacji młodzieżowych, Edukacja, Strefa socjalna. Polska delegacja uczestniczyła w dyskusji nt.: Przyjaźń międzynarodowej z Ministrem Edukacji Białorusi Aleksandrem Michajłowem Radkowem.

Nasza młodzież została pozytywnie oceniona przez wszystkich uczestników Forum – bardzo podobały się programy artystyczne opowiadające o Polsce, Ciechanowcu, szkole i kulturze młodzieżowej.

Cały pobyt polskiej delegacji został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białorusi, a stroje zapewnił sponsor „Stół Polski”.

więcej zdjęć...

ZSOiZ reprezentantem Polski na II Międzynarodowym Forum na Białorusi