Modernizacja Targowiska Miejskiego
06.06.2006.

Istnieje projekt przywrócenia w Ciechanowcu tradycji targów, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Przewiduje on budowę utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wyznaczenie miejsc handlowych poprzez ustawienie stołów otwartych i zadaszonych, stałych pawiloników oraz tzw. „szczęk”. Przewidziana jest także modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych do placu, uruchomienie biura targowiska i rozgłośni. Prace planowane są na kilka lat, ale pierwsze działania już podjęto.

Modernizację Targowiska Miejskiego rozpoczęto od uporządkowania terenu, posadzenia szpaleru drzew wzdłuż ogrodzenia oraz korekcyjnej wycinki i sprzątania w lasku znajdującym się na terenie Targowiska. Zbudowano główny deptak o powierzchni 1020 m², wokół którego zostało ustawionych 50 nowych stoisk handlowych.

Dotychczasowe prace zostały sfinansowane ze środków własnych gminy.

więcej zdjęć...

Modernizacja Targowiska Miejskiego