Wyróżnienie dla dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
26.11.2019.
 
Dni Honorowego Krwiodawstwa obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi. Tegoroczne wpisują się w obchody 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
 
Wyróżnienie dla dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu

 
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, 22 listopada 2019 r. w Centrum Kultury w Łomży odbyła się uroczysta Gala. Organizatorami uroczystości był Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Terenowy Oddział w Łomży. W uroczystości wzięli udział Wojewoda Podlaski, Starosta Łomżyński oraz ci wszyscy, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego oddając swoją krew.

Podczas Gali zasłużonym krwiodawcom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz podziękowania dla osób, instytucji i placówek oświatowych organizujących i wspierających akcje honorowego krwiodawstwa.

Podziękowanie za szczególne zaangażowanie na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i wspierania akcji pobierania krwi odebrała dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu Marzena Kryńska.