Umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg
25.11.2019.
 
Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.
 
Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zakres rzeczowy zadania przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną wraz z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec września 2020 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 1 396 982,19 zł, z czego około 744 tys. zł stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Kolejna inwestycja to przebudowa dróg gminnych Winna Stara - Winna-Wilki i Winna Stara - Winna-Chroły. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m na dwóch odcinkach tych dróg o łącznej długości 1,162 km, poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, zjazdów z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie, progu zwalniającego płytowego z wyniesionym przejściem dla pieszych z gotowych elementów gumowych, peronu na przystanku komunikacyjnym i ustawieniu barier energochłonnych.

Termin zakończenia robót budowlanych przyjęto na dzień 30 listopada 2020 roku. Wartość realizacji zadania wynosi 1 290 714,17 zł, z czego około 683 tys. zł stanowi dofinansowanie uzyskane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace tych dwóch inwestycji prowadzone będą przez Firmę Transportowo-Usługową Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłonioną w wyniku zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych..