Zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami
20.11.2019.

Zmiana numeru konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski informuje, że w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu został otwarty rachunek przeznaczony na środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na który należy dokonywać wpłat.

Numer rachunku:
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
03 8749 0006 0000 0084 2000 0130