Do pobrania - ankieta o przyłączenie do sieci gazowej
20.11.2019.

Ankieta o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej

Złożenie deklaracji, w postaci ankiety o przyłączenia do sieci gazowej, niezbędne jest do oszacowania potencjału rynkowego przez PSG celem określenia efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Złożenie deklaracji stanowi podstawę do rozpoczęcia prac analitycznych. Samo złożenie deklaracji nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań oraz roszczeń z obu stron.

Ankietę można pobrać tutaj: ankieta o przyłączenie do sieci gazowej lub otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu pok. nr 15 (I piętro).

Wypełnioną ankietę należy przekazać do sekretariatu Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 1 lub wysłać na adres e-mail: info@ciechanowiec.pl wpisując w temacie „Ankieta na gazyfikację”.