Zmiana treści ankiety na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych
30.10.2019.

W styczniu 2020 roku zostanie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego konkurs na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. Gmina Ciechanowiec przygotowuje się do złożenia wniosku w/w konkursie.

W celu określenia wielkości zadania, zwracamy się z prośbą o wypełnienie przygotowanej nowej ankiety, którą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu (I piętro p. 15) do dnia 15 listopad 2019 roku lub przesłać na adres e-mail: info@ciechanowiec.pl

Wysokość dofinansowania będzie znana po ogłoszeniu regulaminu konkursu. Zebrane ankiety nie zobowiązują do udziału w projekcie.
 
Do pobrania 
Do pobrania: