Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej
16.09.2019.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu.

Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej

fot. Z. Poniatowski MPI

 
Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej o łącznej długości 0,814 km wraz z obustronnym chodnikiem z betonowej kostki brukowej, ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych, wykonaniu zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą. Przebudowane zostaną wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do powierzchniowego odbioru wody opadowej.

W ramach zadania wybudowany zostanie parking z 34 miejscami postojowymi, w tym 2 miejscami dla niepełnosprawnych oraz próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, oznakowane zostaną ponadto 4 przejścia dla pieszych.

Wartość rzeczowa zadania wynosi 2 048 574,54 zł, z czego 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych stanowi kwota pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace prowadzi Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót to 31 grudnia 2019 r.
 
 
Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Wspólnej