Pożegnanie absolwentów
04.05.2006.
28 kwietnia 2006 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu odbyło sie uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów.

Na uroczystości gościli: wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego Leszek Gruchała, burmistrz Ciechanowca Stanisław Łapiak, przewodnicząca Rady Rodziców Janina Borkowska, wychowawcy klas maturalnych, grono pedagogiczne i rodzice maturzystów.

W tym roku szkołę ukończyło 207 osób: 94 uczniów Liceum Ogólnokształcącego, 32 - Liceum Profilowanego, 19 – Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych i 62 – Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych. Osiagnięciami tegorocznych absolwentów jest uzyskanie średniej ocen powyżej 4 przez 38 osób, udział w licznych zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody, świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy gratulacyjne rodzicom uczniów oraz podziękowano pani Janinie Borkowskiej, która w Radzie Rodziców działała przez 8 lat.

Wicestarosta wysokomazowiecki złożył gratulacje absolwentom, życzył im powodzenia na maturze i podziękował gronu pedagogicznemu za trud włożony w wychowanie młodzieży, a burmistrz Ciechanowca w swym wystąpieniu wyraził nadzieję, że po uzyskaniu wyższego wykształcenia i tytułów magistrów, tegoroczni absolwenci powrócą do Ciechanowca.

Część oficjalna zakończyła się uroczystym ślubowaniem absolwentów, po czym nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów klas młodszych.

więcej zdjęć...

Pożegnanie absolwentów