Pomoc finansowa dla sołectw
07.06.2019.

Niemal pół miliona złotych otrzymały 34 podlaskie gminy w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego. W gronie tym znalazła się również gmina Ciechanowiec.
 

Pomoc finansowa dla sołectw

fot. Małgorzata Sawicka/Wrota Podlasia


Wicemarszałek Stanisław Derehajło i członek zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos 5 maja podpisali umowy z przedstawicielami poszczególnych samorządów. W imieniu gminy Ciechanowiec umowę podpisali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc
 
• Nabór wniosków do Programu trwał od 22 lutego do 22 marca 2019 r.
• W ramach naboru przyjęto 113 wniosków na łączną kwotę 1 456 701,71 zł
• Pomoc finansową przyznano 34 gminom na kwotę 498 493,23 zł
 
Program odnowy wsi województwa podlaskiego skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu. To one wnioskują o pomoc, która w tym roku wynosi do 15 tys. zł na projekt. Dotacja z budżetu województwa to 50 procent całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Gmina Ciechanowiec zakupi profesjonalne nagłośnienie, które będzie służyło sołectwu Wojtkowice Stare.
 

Pomoc finansowa dla sołectw

Pomoc finansowa dla sołectw