Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec
25.04.2019.

Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie umowy z firmą „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofiejuk z Siemiatycz, która wygrała ogłoszone wcześniej przetargi na realizację inwestycji w Gminie Ciechanowiec. 
 
Pierwsza umowa dotyczy projektu pod nazwą „Przebudowa placu miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Koszt inwestycji wyniesie 360 771,02 zł. Prace rozpoczną się po 23 kwietnia, a zakończą do 14 czerwca 2019 r.

Druga umowa dotyczy inwestycji „Rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu”, która będzie realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Całkowity koszt inwestycji to 569 937,85 zł. Realizacja rzeczowa inwestycji ma się rozpocząć po 23 kwietnia, a zakończyć do 20 sierpnia 2019 r.
 
 
 Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec

Ruszają dwie nowe inwestycje w Gminie Ciechanowiec

fot. Z. Poniatowski MPI