Konkurs plastyczny "Bliskie sercu" rozstrzygnięty!
03.04.2006.


30 marca 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej „Bliskie Sercu” oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom poszczególnych kategorii. 

Konkurs organizowany był przez Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Starostwo Powiatu Wysokomazowieckiego.

W konkursie wzięły udział 543 prace nadesłane z 33 przedszkoli, szkół i ośrodków kultury z całego powiatu . Ocenie jury zostały poddane 535 prace, które oceniano w 5 kategoriach wiekowych. Przyznano 12 nagród i 28 wyróżnień. Komisja oceniająca prace, podkreśliła wysoki poziom artystyczny, szczególnie w młodszych grupach uczestników oraz dużą wyobraźnię i pomysłowość autorów, jak też bogatą różnorodność zastosowanych technik plastycznych.

Pierwsza kategoria - przedszkole:
        I miejsce – Milena Stokowska - Czyżew
        II miejsce – Szymon Borys - Szepietowo
        III miejsce – Natalia Jaworowska - Czyżew
Wyróżnienia: Szymon Borek, Michał Derewońko, Joanna Kosk, Mateusz Szaciłowski - Ciechanowiec, Ola Sienicka i Anna Zaremba - Czyżew, Magda Berbochowska i Roma Stypułkowska - Wysokie Mazowieckie, Kinga Łapińska - Nowe Piekuty.

Druga kategoria – klasy I – III
        I miejsce – Katarzyna Piętka – Święck Wielki
        II miejsce – Aneta Skłodowska – Święck Wielki
        III miejsce – Lidka Skupniewska – Czyżew
Wyróżnienia: Karol Kołakowski, Mateusz Czajkowski – Stypułki-Święchy, Monika Godlewska, Marta Tymińska – Czyżew, Patrycja Koc, Michał Krasowski –Koce-Schaby.

Trzecia kategoria – klasy IV – VI
        I miejsce – Agnieszka Mirecka – Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu
        II miejsce – Asia Kłopotowska – COKiS
        III miejsce – Karolina Niemyjska COKiS
Wyróżnienia: Emilia Piszczatowska, Aleksandra Molenda, Magdalena Płaszczyk, Anna Wyszyńska – Wysokie Mazowieckie, Jolanta Barszczewska – Koce Schaby, Paweł Hajduczek – GOK Szepietowo, Ewelina Wojtkowska – COKiS, Monika Wesołowska – Święck Wielki.

Czwarta kategoria – gimnazjum:
        I miejsce Anna Stokowska –Czyżew
        II miejsce – Żaneta Bogucka – Czyżew
        III miejsce – Marta Kalinowska – Nowe Piekuty
Wyróżnienia: Anna Wiśniewska – Wysokie Mazowieckie, Katarzyna Maleńka, Ewelina Lipska, Agnieszka Michalczuk – Czyżew.

Piąta kategoria – liceum:
W tej grupie przyznano tylko jedno wyróżnienie dla Anny Małachowicz z Ciechanowca.

Dyplomy uznania otrzymały także najaktywniejsze instytucje:
        Przedszkola: w Czyżewie, Ciechanowcu i w Wysokiem Mazowieckiem nr 1 oraz nr 2
        Szkoły Podstawowe: Nowe Piekuty, Święck Wielki, Czyżew, Stypułki-Święchy, Koce-Schaby, Ciechanowiec, Wysokie mazowieckie nr 1.
        Gimnazjum: Czyżew, Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty.
        Ośrodki kultury: GOK w Szepietowie, COKiS w Ciechanowcu.

Pozostałe instytucje, które wzięły udział w konkursie:
        Przedszkole: Krzeczkowo-Szepielaki
        Szkoły podstawowe: Kuczyn, Dąbrowa, Dzięciel, Bruszewo, Dąbrowa Wielka, Łempice, Radziszewo Stare, Wojny-Krupy, Dąbrowa-Moczydły, Dąbrowa Nowa Wieś, Wyliny-Ruś
        Zespoły Szkół: Sokoły, Rosochate Kościelne, Kobylin-Borzymy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

więcej zdjęć...

Konkurs plastyczny „Bliskie sercu” rozstrzygnięty!