Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu
21.02.2019.

 

Logo 


„Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00556-6935-UM1010798/18


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  19.02.2019 r. - 31.07.2019 r.

Wartość projektu:  379 145,32 zł.

Dofinansowanie:  241 250,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opis projektu:

Projekt swym działaniem obejmuje zagospodarowanie części działki nr ewid. 2928. Zakres rzeczowy obejmuje działania polegające na budowie placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania nauki i egzaminu na kartę rowerową/motorowerową. Wykonana będzie dodatkowa brama wjazdowa oraz bramka od strony ul. Szkolnej, umożliwiające bezpośredni dostęp do powstałych obiektów w ramach przedmiotowego projektu. Plac zabaw zostanie wyposażony w piaskownicę, bujaki na pojedynczej sprężynie w ilości 5 szt., huśtawkę wagową na sprężynie szt. 4, huśtawkę wahadłową podwójną szt. 2. Siłownia na świeżym powietrzu zostanie wyposażona w urządzenia typu wyciąg górny z wyciskaniem siedzącym szt. 1, orbitek szt.1, drabinka i podciąg nóg szt.1, twister obrotowy i wahadło szt.1, biegacz szt.1. Nawierzchnia pod urządzeniami na  placu zabaw, siłowni oraz powierzchnia skoczni w dal będzie nawierzchnią specjalistyczną, tzw. nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadek z wysokości min. 150 cm. Na placu zostaną zamontowane tablice informacyjne szt. 2, z regulaminem określającym zasady korzystania z placu zabaw i siłowni oraz z informacją o numerach telefonów do osób upoważnionych do opieki nad terenem i numerami telefonów alarmowych. W ramach zadania nasadzone zostaną drzewa i krzewy wieloletnie (tzw. zieleń wysoka i niska) w łącznej ilości 28 szt. Ponadto zostanie wymienione ogrodzenie na systemowe panelowe z siatki ocynkowanej  na cokole betonowym prefabrykowanym, na odcinku 20 m i 20 cm, w tym brama wjazdowa  dwuskrzydłowa oraz furtka. Obiekt będzie ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców.      


Cel główny:
zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia mieszkańców LSR.