Zamówienia publiczne w Gminie Ciechanowiec
28.01.2019.

Burmistrz Ciechanowca zaprasza do składania ofert na zamówienia publiczne w trybie zapytań ofertowych na sukcesywne dostawy na potrzeby Gminy Ciechanowiec:

1)    tuszy i tonerów,
2)    papieru i artykułów biurowych,
3)    papierowych artykułów sanitarnych i środków czystości.

Szczegółowe informacje o każdym z trzech przedmiotów zamówienia można znaleźć pod adresem: http://bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/tablica_ogl/

Oferty należy składać do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
 
 

Zamówienia publiczne w Gminie Ciechanowiec