Znam zabytki mojej gminy - obiekty budowane z klocków Lego
13.11.2018.

Fundacja Nowoczesny Konin zrealizowała z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zadanie publiczne „Znam zabytki mojej gminy” – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Ciechanowiec dla dzieci.
 
Znam zabytki mojej gminy – obiekty budowane z klocków Lego

fot. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu.


Sakralne zabytki architektoniczne są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego każdej społeczności lokalnej stanowiąc świadectwo minionych epok bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Aby rozbudzić zainteresowanie zabytkami architektonicznymi Gminy Ciechanowiec, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie dla historii lokalnej oraz aby promować regionalne dziedzictwo kulturowe, dzieci ze szkół podstawowych w Ciechanowcu, Łempicach i Radziszewie Starym obejrzały prezentacją multimedialną regionalnego dziedzictwa sakralnego oraz poznały zasady budowania z klocków Lego sakralnych zabytków architektonicznych Gminy Ciechanowiec.

Na podstawie płaskorzeźb przedstawiających kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Pobikrach i kościół pw. Św. Doroty w Winnie-Poświętnej, dzieci z 16 zestawów edukacyjnych klocków Lego budowały zespołowo wybrany obiekt.

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Ciechanowiec kwotą 1864 zł.
 
Źródła zdjęć: Urząd Miejski w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym oraz Szkoła Podstawowa w Łempicach. 
 
 
          Więcej zdjęć...