Podpisano umowy na remont przedszkola i nową elewację synagogi
31.10.2018.

W Białymstoku zostało podpisanych 19 umów na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, w tym dwie zawarto z Gminą Ciechanowiec.
 
Podpisano umowy na remont przedszkola i nową elewację synagogi

fot. Wojciech Oksztol, Wrota Podlasia


W imieniu stron umowy podpisali: wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i członek zarządu Stefan Krajewski oraz burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko i skarbnik Jadwiga Koc.
 
Pierwsza umowa dotyczy realizacji projektu pt. "Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu", który przewiduje wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu, osuszenie i oczyszczenie ścian, usunięcie zmurszałych cegieł, otynkowanie i pomalowanie. Wartość projektu: 185,2 tys. zł, w tym dofinansowanie: 156,9 tys. zł

Druga umowa została zawarta na dofinansowanie "Remontu budynku przedszkola w Ciechanowcu". Projekt przewiduje odnowienie sal, korytarzy, klatek schodowych, łazienek oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku. Wartość projektu: 796,2 tys. zł, a dofinansowanie: 511,9 tys. zł
 
 
Podpisano umowy na remont przedszkola i nową elewację synagogi

Podpisano umowy na remont przedszkola i nową elewację synagogi

Podpisano umowy na remont przedszkola i nową elewację synagogi