Ciechanowieckie grupy nieformalne otrzymały dotacje na swoje działania
24.10.2018.
Ciechanowieckie grupy nieformalne otrzymały dotacje na swoje działania

Trzy lokalne projekty otrzymały dofinansowanie w ramach „Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej”. Za ich sukcesem stoi dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu Sylwia Kuczuk-Szymańska - dzięki jej inicjatywie grupy nieformalne złożyły wnioski do Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. Patronem tych grup została Fundacja Rozwoju Edukacji COGITO z Ciechanowca, której prezesem jest Jakub Szymański.

Pierwszy z projektów złożyła grupa pod nazwą „Orkiestra łączy pokolenia” składająca się z trójki długoletnich muzyków Ciechanowieckiej Orkiestry Dętej: Mirosławy Chojnowskiej, Krzysztofa Markowskiego i Teodora Niemyjskiego. Napisali oni wniosek pod nazwą „Niepodległa łączy", który otrzymał dotację w kwocie 4470 zł. Grupa przewidziała warsztaty muzyczne oraz trzy koncerty: jeden w kościele w Rudce, drugi podczas wieczornicy w Tymiankach-Buciach, a trzeci odbędzie się w Ciechanowcu 25 listopada w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie te działania mają na celu m.in. zainteresować mieszkańców orkiestrą dętą, w tym zwiększyć liczbę członków orkiestry, udoskonalić umiejętności muzyczne członków orkiestry i podtrzymać lokalną tradycję grania w orkiestrze. 

Morsy Ciechanowiec Team to druga grupa, która złożyła wniosek na realizację imprezy pod hasłem „100 morsów na 100-lecie Niepodległości” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 2900 złotych. „W skład grupy nieformalnej, która podpisała się pod wnioskiem weszli Tomasz Białowarczuk, Bogdan Tarkowski i Marek Wakuluk, jednak jest to grupa dużo większa, gdyż każdy z morsów aktywnie uczestniczy w spotkaniach roboczych, w tym m.in. Daniel Markowski, Jacek Pietkiewicz i Karol Zawadzki” - powiedział Jakub Szymański. „18 listopada, aby upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości oraz w celu integracji społeczności lokalnej poprzez promocję aktywnego i zdrowego spędzania czasu, stu morsów wjedzie do wody. Już dziś zapraszamy mieszkańców na to wydarzenie” - dodał.

Trzecią grupę założyła Sylwia Kuczuk-Szymańska, a dołączyli do niej Paweł Kłopotowski i Agnieszka Kieliszek. Złożyli oni wniosek pod nazwą "Gdzie słyszysz śpiew, tam idź..." i otrzymali wsparcie finansowe w kwocie 2200 złotych. Głównym celem projektu jest podwyższenie umiejętności wokalnych uczestników warsztatów oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W trakcie warsztatów zostaną przygotowane dwa utwory patriotyczne, które zostaną zaprezentowane publiczności już 11 listopada podczas corocznego "Ogniska Patriotyzmu". Projekt skierowany do osób dorosłych - mieszkańców Gminy Ciechanowiec, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności wokalnych. 


Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej
to projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Priorytetu 1 – Inicjatywy Lokalne Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018. Jego celem jest wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie podlaskim, a ubiegać się o dotacje mogły: grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe.