Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec
24.10.2018.
 
Gmina Ciechanowiec otrzymała kolejne dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wysokości 668 816,60 złotych, z czego 156 884,57 złotych na wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu i 511 932,03 złotych na remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu.

Umowy na realizację obydwu projektów zostaną podpisane w najbliższym czasie i już w 2019 roku w ciechanowieckim Przedszkolu odnowione zostaną sale, korytarze, klatki schodowe, łazienki oraz wykonana zostanie nowa instalacja elektryczna. Natomiast w ramach remontu elewacji budynku byłej Synagogi zostaną wzmocnione istniejące mury, odtworzone gzymsy, a na elewację nałożona będzie dekoracyjna wyprawa tynkarska.

Inwestycje te są zgodne z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD „Brama na Podlasie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
 
Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec

Nowe dotacje unijne dla Gminy Ciechanowiec