Ogólnoświatowa Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS
16.08.2018.

W Warszawie w dniach 5-10 sierpnia 2018 r. odbyła się 38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS, w której wzięło udział ponad 1000 osób.

38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS

Do reprezentowania Polski zaproszono m.in. Mirosława Reczko - Burmistrza Ciechanowca, który wygłosił referat pod tytułem „Time for Serious Research into What Occurred in Polish Shtetlach During WWII” („Czas na poważne badania tego co wydarzyło się w polskich miasteczkach w czasie II wojny światowej”). Wystąpienia słuchało około 230 badaczy z całego świata.
 
Następnego dnia Burmistrz przedstawił szczegółową prezentację zatytułowaną  „Jewish-Polish Relations in the Southern Bialystok Region from 1939-1941” („Relacje żydowsko-polskie na południowej białostocczyźnie od 1939 do 1941 r.”).

Po obu wystąpieniach bardzo wielu zainteresowanych spotkało się z prelegentem na dwugodzinnych sesjach pytań i odpowiedzi, żeby zadać dodatkowe pytania oraz podzielić się własnymi badaniami o tej samej lub podobnej tematyce.


38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS
 
38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS
 
38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS
 
38 Ogólnoświatowa  Konferencja Towarzystw Genealogicznych IAJGS
 

  fot. Jennie Milne