Spotkanie sołtysów
01.02.2006.


30 stycznia 2006 odbyło się spotkanie sołtysów Gminy Ciechanowiec. Program spotkania przewidywał zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody, która w ostatnim czasie została gruntownie zmodernizowana i skomputeryzowana. Zastosowano m.in. proces odmanganiania i odżelaźniania wody, wprowadzono całkowitą automatyzację pracy stacji, wymieniono urządzenia i elementy układu technologicznego, zmieniono system podawania wody do sieci komunalnej, przeprowadzono remont i modernizację obiektów takich jak: studnie głębinowe, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i pomieszczeń technologicznych stacji uzdatniania.

Następnie sołtysi obejrzeli pracownię plastyczną, salę muzyczna, siłownię i halę sportową w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Zapoznali się z działalnością i funkcjonowaniem COKiS.

Spotkanie zakończono obiadem w stołówce Szkoły Podstawowej, podczas którego wspólnie z burmistrzem i dyrektorami gminnych jednostek organizacyjnych, omawiano plany i zamierzenia inwestycyjne na rok 2006 dotyczące między innymi dróg, szkół i wodociągów.

Spotkanie sołtysów  

Spotkanie sołtysów

Spotkanie sołtysów

Spotkanie sołtysów

Spotkanie sołtysów