Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku
29.06.2018.
 
Pasjonaci historii Ciechanowca i okolic mieli wyjątkową okazję do wymiany wiedzy z historykami Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk podczas spotkania w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu.

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku

fot. O. R. Tomaszewska MPI


Kierownik Zakładu Atlasu Historycznego dr hab. prof. IH PAN Marek Słoń opowiedział o historii prac nad "Atlasem historycznym Polski XVI wieku". Idea opracowania atlasu szesnastowiecznej Polski została sformułowana i podjęta już w latach osiemdziesiątych XIX w., a jego zasadniczy kwestionariusz badawczy pozostaje wciąż aktualny. Od blisko półwiecza nie zmieniają się także reguły opracowania kolejnych tomów, obejmujące np. konwencję oznaczeń miejscowości na mapie głównej, w tym ich wielkość, barwę i rodzaje czcionek w towarzyszących im nazwach. W serii zostały już wydane województwa: lubelskie, mazowieckie, płockie, rawskie, sandomierskie, łęczyckie, sieradzkie, krakowskie, kaliskie i wielkopolskie.

Obecnie w ramach projektu „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”  przygotowywany jest m.in. tom dotyczący ówczesnego województwa podlaskiego, do którego w epoce staropolskiej należał Ciechanowiec. Historycy Zakładu Atlasu Historycznego chcąc zwiedzić jak największą liczbę opracowywanych miejscowości, wymienić się wiedzą i doświadczeniami z lokalnymi historykami, przeprowadzają objazdy rowerowe po badanych terenach.

Prezentując prowadzone przez siebie badania, wybór wykorzystanych rękopisów i dotychczasowe wyniki badań nad województwem podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem „Ciechanowca w drugiej połowie XVI wieku” przedstawiła dr Marta Kuc-Czerep, a mgr Tomasz Panecki w prezentacji "Ciechanowiec na dawnych mapach" pokazał problemy z jakimi spotykają się badacze usiłując  ujednolicić różnorodnie przedstawiane dane.

Spotkanie zakończyła dyskusja gości z ciechanowieckimi historykami i mieszkańcami.
 
Więcej informacji o Atlasie historycznym Polski na atlasfontium.pl
 

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku

Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku
 
Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku
 
Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku
 
Ciechanowiec w Atlasie historycznym Polski XVI wieku