Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
30.12.2009.


 Logo rpowp

W 2010 roku zrealizowany został projekt docieplenie elewacji i dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu.
 
Prace objęły m.in. docieplenie ścian szkoły, wykonanie jej elewacji, wymianę całego dachu, modernizację kotłowni i wymianę grzejników. Zadanie to współfinansowane jest z RPOWP, V Osi Priorytetowej „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”, w ramach działania Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”.
 
Dzięki dotacji z RPOWP udało się wykonać termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu. Stała się konieczna, gdyż obiekt był w złym stanie technicznym. Powstał w latach 1967- 1968  i miał szereg wad wynikających z przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania, m.in. niesprawną instalację CO, nieszczelne okna. To powodowało duże straty energii.
 
W ramach inwestycji wymieniono okna, ocieplono ściany wewnętrzne i stropodach, zmodernizowano również system grzewczy – wymieniono instalację CO i kotłownię na olejową.
Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej, a dzięki temu przyczyniła się do zmniejszenia strat energii zużywanej w trakcie ogrzewania. Zmniejszyła się tym samym emisja gazów do atmosfery, co wpływa korzystnie na jakość środowiska naturalnego.

Wykonawcą robót był białostocki Zakład Robót Budowlano-Sanitarnych s.c. Bożena Skalmowska i Wojciech Skalmowski.
 
Wartość projektu to 1.383.709,15 złotych, w tym dofinansowanie 691.750,87 zł