Energia kompetencji - energia rozwoju
09.01.2019.

 

Logo 


„Energia kompetencji – energia rozwoju”

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Nr projektu RPO.03.01.02-20-0289/16


Beneficjent:  Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.

Planowany okres realizacji:  01.09.2018  - 30.06.2020

Wartość projektu:  898 781,65 zł.

Dofinansowanie:  818 173,43 zł, w tym 763 964,40 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej oraz 54 209,03 zł z budżetu państwa.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:
-  doposażenie pracowni w sprzęt TIC;
-  zakup pomocy naukowych;
-  doskonalenie nauczycieli;
- dodatkowe zajęcia dla młodzieży z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody, języka angielskiego, przedsiębiorczości, programowania, doradztwa zawodowego;
-  wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do ośrodków badawczych / naukowych.


zobacz    Zalożenia, cele i planowane efekty projektu

zobacz     Rekrutacja