Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu
05.10.2017.
Zakończyła się przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej w Ciechanowcu. W ramach realizacji inwestycji na całej szerokości pasa drogowego, na podsypce cementowo-piaskowej o grubości pięciu centymetrów, położona została nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości ośmiu centymetrów.
 

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej

fot. O. R. Tomaszewska MPI


Została wykonana podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie o łącznej grubości trzydziestu centymetrów (10 + 20 cm), ustawione zostały obrzeża betonowe wielkości 8x30 centymetrów. Wzdłuż istniejącej sieci telekomunikacyjnej ułożona została rura jako dodatkowy kanał techniczny dla sieci telekomunikacyjnych.

Realizatorem przebudowy ulicy Długiej w Ciechanowcu było Konsorcjum firm: Lider - Zakład Produkcyjno-Usługowy Wiesław Rećko z Białegostoku i Partner - Firma Handlowo–Usługowa Zdzisław Wyszyński z Ciechanowca.

Koszt tej inwestycji wyniósł 262 666,44 zł: dokumentacja projektowo-kosztoryswa 4674 zł, a rzeczowa realizacja zadania 257 992,44 zł. Została ona zrealizowana ze środków finansowych własnych Gminy Ciechanowiec.Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej

Przebudowa i rozbudowa ulicy Długiej