Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
24.05.2017.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD "Brama na Podlasie". 

Na stronie Stowarzyszenia LGD "Brama na Podlasie" znajdują się pliki do pobrania z propozycjami zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i  propozycjami zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru

Stowarzyszenie prosi o przeanalizowanie propozycji zmian oraz o zgłaszanie uwag. Wprowadzone zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym i skreśleniami.

Uwagi lub brak uwag należy składać drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@bramanapodlasie.pl,
telefon: 86 275 25 92 w. 38 i lub 39
siedziba biura mieści się obecnie pod adresem ul. Ludowa 15, 18-200 Wysokie Mazowieckie, pok. 21 lub 22, w godzinach pracy biura 07.30 - 15.30

Termin zgłaszania uwag upływa dnia 26 maja 2017 r.
 
Osoba do kontaktu: Agnieszka Monika Dzielnik - p.o. Koordynatora ds. wdrażania PROW