Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
16.02.2017.

Ciechanowiec gościł przedstawicieli samorządu lokalnego na XX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. 

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

fot. O. R. Tomaszewska MPI/Wojciech Oksztol Wrota Podlasia


W odbywającym się w Hotelu Nowodwory spotkaniu udział wzięli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego, marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno, członek zarządu Bogdan Dyjuk, Przewodniczący Zarządu ZGWWP Mirosław Lech oraz burmistrzowie i wójtowie z województwa podlaskiego.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko, który w swojej prezentacji pokazał jak kształtowała się współpraca Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi w latach 2008-2016, jak w tym czasie wzrosła aktywność mieszkańców i liczba organizacji pozarządowych. Odnosząc się do tematu obrad, czyli turystycznego potencjału regionu, burmistrz zaprezentował zdolność gminy Ciechanowiec, jej atrakcyjność oraz produkty turystyczne.

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego zostało podzielone na część statutową, podczas której m.in. przyjęto sprawozdanie za ubiegły rok oraz uchwałę budżetową Związku na 2017 rok, część merytoryczną przeznaczoną na prezentację najważniejszych kierunków promocji turystycznej województwa podlaskiego oraz aktualnej oferty współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z samorządami gminnymi oraz panel dyskusyjny.

Dla wielu samorządowców zebranych tego dnia w Ciechanowcu, najważniejszym punktem obrad okazała się debata dotycząca aktualnej sytuacji samorządów gminnych, wprowadzanych, planowanych i zapowiadanych zmian aktów prawnych dotyczących ich funkcjonowania oraz wszelkich możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niezbędnych inwestycji i zadań m.in.: reformy oświaty, zapowiedzi zmian ordynacji wyborczej, najbliższych konkursów ze środków PROW RPO, EFS, współpracy przy optymalnym wykorzystaniu regionalnego potencjału taboru przewozowego, Internecie szerokopasmowym i wojewódzkich planach inwestycyjnych.

Na zakończenie obrad członkowie Zgromadzenia Ogólnego przyjęli stanowisko Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w sprawie planowanych zmian w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności. Na 68 uprawnionych do głosowania za przyjęciem stanowiska głosowało 61 osób, 7 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Tekst stanowiska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego