Ukazał się kolejny numer "Wieści Ciechanowieckich"
16.02.2017.

Ukazało się kolejne wydanie biuletynu Urzędu Miejskiego „Wieści Ciechanowieckie”. W tym numerze materiały związane z wydarzeniami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi z terenu miasta i gminy Ciechanowiec w 2016 roku.

Sięgając po nowy numer Wieści możemy się dowiedzieć m.in. o wydatkach na inwestycje w 2016 roku oraz planowanych wydatkach budżetowych w 2017 roku, realizacji zadań inwestycyjnych, kierunku rozwoju miasta i gminy, współpracy finansowej Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi, podejmowanych działaniach w sferze ochrony środowiska, przebiegu realizacji Programu 500+, można zobaczyć wizualizację przedstawiającą przyszły budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu i wiele innych informacji.

Na 48 stronach „Wieści Ciechanowieckich” nie sposób było zamieścić wszystkie zeszłoroczne wydarzenia. Czytelnicy, którzy nie mieli okazji na bieżąco śledzić relacji z wydarzeń w 2016 roku na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl mogą przeczytać w Wieściach o uroczystościach 75. rocznicy zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem, odsłonięciu pomnika Żołnierzy Armii Napoleońskiej w Pobikrach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II", która odbyła się w Ciechanowcu, Złotych Godach 15 par z naszej gminy, odmulaniu rzeki Nurzec, atrakcjach przygotowanych przez Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu czy Miejską Bibliotekę Publiczną.

Końcowe strony biuletynu to informacje związane z planem pracy Rady Miejskiej w Ciechanowcu, ofertą kulturalną i sportową Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu, ofertą Punktu Informacji Turystycznej, a także dane dotyczące punktów informacyjnych, konsultacyjnych czy porad prawnych.

Bezpłatne egzemplarze „Wieści Ciechanowieckich” są dostępne w holu i sekretariacie Urzędu Miejskiego (I piętro), Punkcie Informacji Turystycznej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wydawcą „Wieści Ciechanowieckich” jest Urząd Miejski w Ciechanowcu. Redakcja, opracowanie graficzne i skład: Referat Promocji.

 
Ukazał się kolejny numer Wieści Ciechanowieckich