Akcja Polskiej Unii Onkologii "Dzień Drzwi Otwartych"
20.01.2017.
Akcja Polskiej Unii Onkologii  „Dzień Drzwi Otwartych”
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem informuje o zbliżającym się Światowym Dniu Walki z Rakiem obchodzonym corocznie 4 lutego od 2000 roku. Ustanowiony został podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem, zorganizowanego pod egidą prezydenta Francji i dyrektora generalnego UNESCO.
 
Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem Polskiej Unii Onkologii organizuje akcję „Dnia Drzwi Otwartych” – 4 lutego 2017 r.

Zbliżający się 17. Światowy Dzień Walki z Rakiem jest dobrą okazją do rozpropagowania w społeczeństwie informacji na temat chorób nowotworowych i zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywania czujności onkologicznej i uczestniczenia w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

W Polsce, choroby nowotworowe są obecnie przyczyną około 20% wszystkich zgonów, w tym około 40% zgonów u kobiet w wieku 45-65 lat i 30% zgonów u mężczyzn w wieku 45-65 lat.

Proponowane hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem to nadal aktualny APEL Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.
Apel znaleźć można pod linkiem: www.puo.pl/program-walki-z-rakiem

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Ogrodowa 12, 5-027 Białystok
Specjalistyczna Poradnia Onkologiczna  Białostockiego Centrum Onkologii ul. Ogrodowa 12 ( wejście od ul. Warszawskiej)
Godz. 10.00-12.00
W ramach  "Dnia Drzwi Otwartych” – proponuje:
 - promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - materiały informacyjne - ulotki, broszury
 - pogadanki na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania oraz leczenia nowotworów,
 - porady profilaktyczne specjalistów  onkologów,
 - nauka samobadania piersi,
 - badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (dotyczy kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat)
 - badanie cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi
 - porady dietetyczne


                             

mgr Barbara Broniszewska
PSSE Wysokie Mazowieckie
st. asystent PZ