XXII Sesja Rady Miejskiej
20.01.2017.

Pierwsza w 2017 roku, a XXII sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Ciechanowcu, poświęcona była rozpatrzeniu i podjęciu uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, Województwu Podlaskiemu oraz Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Podjęto uchwały w  sprawach: przedłużenia umowy dzierżawy części działki położonej w Ciechanowcu przy ulicy Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec oraz  umowy najmu części działki Nr 173/2 wraz z częścią budynku, położonej we wsi Pobikry, stanowiącej własność Gminy Ciechanowiec.

Ponadto na sesji wysłuchano sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami oraz podsumowania pracy Rady za 2016 rok.


          Sesja Rady Miejskiej