Nowe chodniki na ulicy Łomżyńskiej
22.09.2016.

Trwają prace remontowe związane z naprawą chodników na ulicy Łomżyńskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690.

Rozbiórka chodnika

fot.  A. Kieliszek MPI


Prace polegają na wykonaniu robót nawierzchniowych: rozbiórki chodników i obrzeży, regulacji pionowej studzienek, ustawieniu krawężników kamiennych oraz ułożeniu chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm i kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm. Nowe chodniki będą miały nie tylko walory estetyczne, ale przede wszystkim przyczynią się do poprawy komfortu poruszających się tamtędy pieszych.  Prace zakończą się w październiku 2016 roku. Natomiast na jesieni 2017 roku planowany jest remont nawierzchni drogowej.

Zleceniodawcą inwestycji jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, a wykonawcą Firma „DIMEX” Budownictwo Komunikacyjne z Siemiatycz.

Również województwo mazowieckie realizuje inwestycję, która ucieszy kierowców jadących z Ciechanowca do Warszawy. Na drodze nr 694 na odcinku Nur – Tymianki-Okunie trwa przebudowa drogi. Związane z tym utrudnienia w ruchu, w tym ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania, potrwają do 16 listopada 2016 r. Na ten termin planowane jest zakończenie prac.

Plan sytuacyjny – ul. Łomżyńska
 
 
Prace remontowe na ulicy Łomżyńskiej

Prace remontowe przy ulicy Łomżyńskiej

Prace remontowe przy ulicy Łomżyńskiej