Działania Posterunku Policji w Ciechanowcu
31.08.2016.

Dzielnicowi Posterunku Policji w Ciechanowcu obsługujący rejony służbowe miasta i gminy Ciechanowiec od 1 sierpnia 2016 roku wdrożyli plan działań priorytetowo ukierunkowany na zwalczanie na terenie miasta i gminy Ciechanowiec zjawiska spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem oraz innych przestępstw i wykroczeń związanych z tym zjawiskiem.


Przedsięwzięcia będą ukierunkowane na systematyczne sprawdzanie miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu tj. w obrębie sklepów, jak i w sklepach z podażą alkoholu, stacjach paliw, parkach, ulicy Plac 3 Maja, Wojska Polskiego, Uszyńskiej, Czyżewskiej. Ponadto wspólnie z Komisją do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzane będą kontrole punktów sprzedaży i uwidaczniania informacji o szkodliwości itp.

Raz w miesiącu będą przeprowadzane wspólnie z policjantami WRD KPP w Wysokiem Mazowieckiem działania skierowane do kierujących "Trzeźwy poranek".

Informacje z podjętych działań będą raz w miesiącu upubliczniane na portalu internetowym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.


                             

Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu
asp. szt. Krzysztof Śliwiński