Wojewoda Podlaski przypomina
04.08.2016.

W związku z wystąpieniem ostatnich ognisk wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) Wojewoda Podlaski przypomina o konieczności utrzymywania zwierząt w dobrych warunkach sanitarno-weterynaryjnych.

Wszyscy rolnicy utrzymujący świnie w swoich gospodarstwach zobowiązani są do stosowania, co najmniej poniższych wymogów w ramach bioasekuracji, tj.:

1. W każdym gospodarstwie budynek chlewni powinien być ogrodzony;
2. W każdym gospodarstwie bezwzględnie powinny być wyłożone maty dezynfekcyjne, przez które powinny przechodzić osoby i wjeżdżać wszystkie pojazdy, w tym i maszyny rolnicze;
3. Nie zaleca się wpuszczania do chlewni osób postronnych;
4. W okresie letnim otwarte okna powinny być dodatkowo zabezpieczone gęstą siatką tak, aby ptactwo nie mogło przedostać się do chlewni;
5. Osoby zajmujące się obsługą bezpośrednią świń w chlewniach powinny każdorazowo zmieniać ubranie i obuwie ochronne.