Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny
21.07.2016.

Wojewoda Podlaski w dniu 11 lutego 2016 roku podpisał z  Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie upoważniające do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji, w której podmiot określi jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: bok@bialystok.uw.gov.pl.  Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotami.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
-  pod adresem internetowym https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszenie-kdr,
-  do pobrania na stronach internetowych: www.bialystok.uw.gov.pl, www.rodzina.gov.pl,   www.mpips.gov.pl.

Na ww. stronach dostępny jest również wzór umowy.

Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach środków własnych podmiotu.


                                        

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ciechanowcu