Finał Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II"
14.06.2016.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu odbył się finał VIII Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Uczestniczyło w nim 29 gimnazjalistów reprezentujących 13 województw oraz 29 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 11 województw.  

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”

fot. ZSOiZ w Ciechanowcu


Po oficjalnym otwarciu VIII Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”, w pierwszym dniu odbyła się pisemna, a następnie ustna część zmagań uczestników. Natomiast drugiego dnia miała miejsce uroczysta gala podsumowująca Finał Olimpiady oraz część artystyczna związana z postacią Papieża Jana Pawła II i ideami patriotycznymi. Podczas dwudniowego programu było także zwiedzanie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz  udział w centralnych obchodach Jubileuszu 25-lecia  Diecezji Drohiczyńskiej.  

Pierwsze miejsca w VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Myśli Jana Pawła II” zajęły: Kinga Mastej z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie oraz Anna Maria Kawałek z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. II miejsca zdobyły: Julia Truszkowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie oraz Julia Pyteraf z I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, a na III miejscu uplasowały się Patrycja Niewrzał z Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach oraz Anna Szuflicka - I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorami olimpiady byli: Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Współorganizatorami: kuratoria oświaty i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych w całej Polsce. Merytorycznie olimpiadę wspierał Wydział Katechetyczny i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: ks. Arcybiskup Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki, ks. Biskup Tadeusz Pikus – Biskup Drohiczyński, ks. Biskup Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński, ks. Biskup Jerzy Mazur – Biskup Ełcki,  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski i Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

W tym roku szkolnym koordynatorami Olimpiady było Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu – na etapie wojewódzkim oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu – na etapie centralnym. W skład Komitetu Głównego weszli między innymi: Burmistrz Ciechanowca - Mirosław Reczko, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Eugeniusz Święcki oraz Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu - Elżbieta Trzeszczkowska.

Lista uczestników, finalistów i laureatów etapu centralnego VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II oraz więcej informacji o Olimpiadzie na stronie www.zsoiz-ciechanowiec.pl.


          Więcej zdjęć...