Biblioteka w Ciechanowcu otrzymała dotację na nową siedzibę
10.05.2016.
 
Rozstrzygnięto pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

W ramach tego naboru wpłynęło 259 wniosków, w tym wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu na „Przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej”. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków. Wniosek ciechanowieckiej biblioteki uzyskał 80,47 pkt. i uplasował się na 4 miejscu na liście wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 2 mln złotych.