Mieszkańcy gminy Ciechanowiec w 2015 roku
07.01.2016.

Ogólna liczba mieszkańców gminy Ciechanowiec 31 grudnia 2015 roku wyniosła 9046 osób. Liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się w ubiegłym roku o 9 i wyniosła 4825 osoby, a liczba mieszkańców terenów wiejskich zmniejszyła się o 42 i wyniosła 4221 osób.
   
Struktura ludności wg wieku i płci w mieście i na wsi przedstawiała się następująco:

Miasto

 

Wieś

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

14277
650-26045
105
38
20
18
31520
35
9338
554-53529
64
582632
61916
35
51
24
27
7152136
17787
90
8-12102108210
12670
56
13-156862130
8733
54
16-175449103
7033
371826
2248
1683 168319-651492 1492
15191519 19-60 10711071
254 254>65329 329
527527 >60 563563
482524542371Ogółem221520064221
    
W naszej gminie utrzymał się ujemny przyrost naturalny - wyniósł w 2015 r. -24 (współczynnik przyrostu -2,64‰). W ubiegłym roku zmarło 97 mieszkańców naszej gminy, a urodziło się 73 dzieci. Urząd Stanu Cywilnego wpisał do ksiąg 25 dzieci urodzonych poza granicami Polski - w Brukseli, Antwerpii i Leuven (Belgia), Ploërmel (Francja), Rüsselsheim (Niemcy), Auckland (Nowa Zelandia), Southampton i Wakefield (Wielka Brytania) oraz 1 osobę dorosłą z Meydane Shar w Afganistanie. W Gminie Ciechanowiec odbyło się 80 ślubów - 72 konkordatowych i 8 cywilnych (w tym 2 poza lokalem USC). W księgach zostało też odnotowanych 5 ślubów zawartych za granicą - w Hartford, Nowym Jorku, Paterson (USA), Mississauga (Kanada) i Brukseli (Belgia).