"Moja przygoda z piłką nożną"
28.12.2015.
 
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu zrealizował zadanie publiczne pod hasłem: „Moja przygoda z piłką nożną”.

"Moja przygoda z piłką nożną"

fot. UKS przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu


Wsparcie finansowe Burmistrza Ciechanowca, ze środków budżetu Gminy Ciechanowiec pozwoliło na zaplanowanie,  zorganizowanie i prowadzenie sekcji mini piłki nożnej dla 21 chłopców w wieku od 7 do 10 lat.

W ramach zajęć odbywały się ćwiczenia tzw. małe gry 1x1, 2x2, 3x3, 4x4,  i gra właściwa 7x7, w czasie których chłopcy poznali przepisy,  opanowali formy i rodzaje rozgrzewki, technikę przyjęcia i podania piłki w miejscu i w ruchu, uderzenia piłki nogą i głową, naukę strzałów, naukę zwodów z piłką i bez piłki, technikę gry ciałem, technikę gry bramkarza, technikę wrzutu piłki.

Jednocześnie prowadzone były ćwiczenia relaksacyjne zmniejszające napięcie przed zawodami, prelekcje na temat zdrowego i higienicznego stylu życia bez alkoholu i papierosów: Ja i troska o mnie, Ja i moje relacja z innymi, Ja i moje środowisko, kulturalnego kibicowania.

Na zakończenie projektu wytypowano 10 najlepszych zawodników do reprezentowania środowiska na turniejach.

Sprzęt zakupiony na potrzeby projektu (stroje piłkarskie, bramki treningowe, piłki, apteczka lekarska) wzbogacą wyposażenie sprzętowe UKS i będą służyły dzieciom w czasie zajęć popołudniowych oraz na zawodach sportowych.                      

                                

Sławomir Pietrzykowski
Koordynator projektu"Moja przygoda z piłką nożną"

"Moja przygoda z piłką nożną"

"Moja przygoda z piłką nożną"

"Moja przygoda z piłką nożną"
 
"Moja przygoda z piłką nożną"