Podsumowanie projektu "Aktywni seniorzy są wśród nas"
29.10.2015.


Logo ASOS

Zwieńczeniem realizacji projektu "Aktywni seniorzy są wśród nas" była konferencja, której program obejmował trzy wykłady tematyczne o problematyce dotyczącej osób starszych.

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Pierwsza prelekcja "Senior - osoba z syndromem wykluczenia czy przewodnik wartości międzypokoleniowych" wygłoszona została przez pedagog Marię Małgorzatę Sękal. Dowiedzieliśmy się z niej, że warto uświadomić sobie, jak ważny jest wkład seniorów w tworzenie dialogu nie tylko międzypokoleniowego, ale i ogólnospołecznego. Dlatego tak potrzebne są kontakty i spotkania w komunikowaniu się pokoleń. Poprzez szczery, autentyczny i wzajemny kontakt łatwiej poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak być w zgodzie z samym sobą, z drugim człowiekiem, wreszcie z otoczeniem społecznym.

Wykład na temat "Aktywnego starzenia" przygotowany został przez fizjoterapeutkę Edytę Tymińską, która mówiła o tym, że aktywność seniorów jest uzależniona od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, nawyków kulturowych i środowiskowych, wykształcenia i pochodzenia oraz zainteresowań. W celu podniesienia poziomu jakości życia w miarę upływu lat, najbardziej pożądanym jest starzenie się o charakterze optymalnym, dostosowanym do możliwości osób w podeszłym wieku z uwzględnieniem zdrowia, uczestnictwa w życiu społecznym i bezpieczeństwa.

Ostatni wykład, którego tematem były "Mieszanki ziołowe w profilaktyce zdrowotnej osób starszych" wygłoszony został przez Mirosława Angielczyka i połączony był z mini-warsztatami, podczas których przygotowano mieszanki ziołowe na różne dolegliwości typowe dla seniorów. Preparaty ziołowe są lepiej przyswajane przez organizm ludzki niż syntetyczne. I na ogół nie dają ubocznych skutków. A używane w postaci naparów, czy wyciągów działają wielokierunkowo, lecząc kilka organów jednocześnie.

Na zakończenie konferencji uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Uniwersytet Trzeciego Wieku dziękuje wszystkim za udział w projekcie oraz zaprasza seniorów do współpracy i wstąpienia w szeregi braci studenckiej.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
tel. 606 170 063
e-mail: zdiakowska@op.pl

                                                  
Zofia Januszkiewicz-Diakowska
Prezes Stowarzyszenia"UTW"
          

* Zadanie pn. "Aktywni seniorzy są wśród nas" zrealizowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr 7793/2015/ASOS z dnia 9.06.2015 r.


Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

Podsumowanie projektu pt. "Aktywni seniorzy są wśród nas"

fot. O. R. Tomaszewska MPI