Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
21.10.2015.
 Logo Ministerstwo Gospodarki         Logo POKzA

 
W 2015 roku Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec”. Realizacja zadania została dofinansowana przez Ministerstwo Gospodarki i stanowiła realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

W wyniku prowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zidentyfikowano 4.857,655 Mg wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na 4457 obiektach budowlanych. Daje to 441 605 m² ww. materiałów. Zgodnie z treścią Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 należy usunąć i zutylizować do 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest zlokalizowane na terenie Gminy Ciechanowiec. Wyroby zawierające azbest na terenie gminy to głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej. Wyniki inwentaryzacji pozwoliły na zaktualizowanie Bazy Azbestowej, w zakresie ilości użytkowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ciechanowiec.

Wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego był Zakład Analiz Środowiskowych „EKO-PRECYZJA” Paweł Czupryn, z siedzibą ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń. Całość zadania wyniosła 14.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki – 11.200,00 zł, wkład własny Gminy – 2.800,00 zł.